Mediation

Mediation, ofwel conflictbemiddeling, in Nederland is een interventie van een bemiddelaar om twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen welke voor alle partijen acceptabel is.
Het geschil kan door mediation vaak op zodanige wijze worden opgelost, dat er voor beide partijen een win-win-situatie ontstaat. Dit is bijvoorbeeld van belang als men de relatie op langere termijn in stand wil houden. Mediation geeft partijen de kans om het conflict zelf op te lossen onder deskundige en onafhankelijke begeleiding.