Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

– Rechtsvorm en (vennootschaps)structuur
– Interne bedrijfsafspraken
– Besluitvorming
– Joint ventures
– Financiering en zekerheden, zoals pandrecht, hoofdelijkheden en borgtocht
intellectueel eigendomsrecht, o.a. merkenrecht, auteursrecht en handelsnaamrecht