Medisch recht

Medisch recht

– Letselschade
– Medisch tuchtrecht
– Claims op het gebied van medische aansprakelijkheid
– Bemiddeling van geschillen
– Regelgeving voor zorginstellingen
– Samenwerkingsverbanden tussen zorginstellingen
– Medisch-ethische kwesties
– Medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen
– Klinische studie overeenkomsten (clinical trial agreements)
– Geneesmiddelenwetgeving