Algemene rechtspraktijk

Algemene rechtspraktijk

In de algemene rechtspraktijk gaat het veelal over niet-nakoming van overeenkomsten tussen (rechts-)personen, dan wel verplichtingen die voortvloeien uit de wet. U kunt zoal denken aan:

– Geschillen n.a.v. overeenkomsten tussen u en een (rechts-)persoon
– Geschillen omtrent algemene voorwaarden
– Onrechtmatige daad
– Aansprakelijkheid
– Conflicten tussen bestuur en aandeelhouders
– Burengeschillen
– Koop/Verkoop
– Schadevergoedingen
– Incasso